پلن طبقات بلوک C-D

پلن C-D1

پلن طبقات 14 و 15
پلن طبقات 16 الی 18

بلوک C-D دارای 5 واحد در 5 طبقه تک واحدی با معماری خاص و منحصر به فرد است.

طبقه چهاردهم و پانزدهم این بلوک براساس پلن C-D1 و طبقه شانزدهم تا هجدهم آن نیز بر طبق پلن C-D1 ساخته شده اند.

متراژ طبقات چهاردهم و پانزدهم نیز هر کدام 232 مترمربع و طبقات شانزدهم تا هجدهم هر یک 260 مترمربع می باشد.

علاوه بر این در طبقه نوزدهم بلوک C-D فضای ورزشی و لابی ورودی به بخش استخر قرار گرفته است.