موقعیت بی نظیر

برج های چهارقلوی دانا در جزیره زیبای کیش و در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد